กรุณาทำตามขั้นตอนจนพบข้อความ Success การเติมเงินจึงจะสมบูรณ์.
-อย่าปิดเบราเซอร์ก่อนการเติมเงินสมบูรณ์เด็ดขาด
Molpoints Card
True Money Card
12Call Card

1.เข้าเมนู แล้วกดปุ่ม "PROFILE"